Skip to main content Skip to footer

Dienstenwijzer

Je overweegt gebruik te maken van de diensten van Financial Lease For You. In deze dienstenwijzer vind je relevante informatie over ons bedrijf, werkwijze, partners, handelsnamen, dienstverlening en beloning. 

Algemene Informatie
Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) voorzien wij je graag van onderstaande algemene informatie over Financial Lease For You, voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst.

Naam   Financial Lease For You        Adres Laan der Verenigde Naties 95
Postcode        3316 AK Plaats Dordrecht
Telefoon +31 (0)85 0012770 E-mail       info@fl4y.nl
KVK 62916734 AFM 12044162
KIFID 300.016357 BAVAM 1601265

Financial Lease For You is een handelsnaam van Captive Finance B.V. 

Wat doet Financial Lease For You?
Financial Lease For You is een financiële dienstverlener die voor een aantal dealers en automotive partners bemiddelt bij de totstandkoming van financial lease en (auto)verzekeringen. Daarbij worden de financieringen en verzekeringen ondergebracht bij een groot deel van de aanbieders in de markt.

Financial Lease For You bemiddelt op basis van "Execution Only", wat betekent dat?

Als je via Financial Lease For You een verzekeringsproduct sluit, handelen wij volgens het principe van "execution only". Dat wil zeggen dat wij je niet adviseren en dat je zelf je situatie en de marktsituatie beoordeelt. Je kiest geheel zelfstandig een product waarvan je zelf vindt dat deze het beste bij je wensen past. Wij informeren je uitsluitend over de verschillende producten die er in de markt bestaan en de uiteindelijke keuze is geheel aan jou.

F
inancial Lease For You mag naast bemiddelen ook adviseren voor verzekeringsproducten. Wil je een advies, dan vragen wij je dit kenbaar te maken door een mail te sturen aan info@fl4y.nl met daarin de uitdrukkelijke vraag om advies.  

Wat kun je van Financial Lease For You verwachten?
Voordat je een financial lease of autoverzekering afsluit: 

 • Wij geven informatie en uitleg over de producten waarvoor wij bemiddelen.
 • Wij benadrukken nogmaals dat wij niet adviseren. Je kiest geheel zelfstandig een product waarvan je denkt dat deze het beste bij je past.
 • Wij werken altijd met vaste rentepercentages.
 • Wij communiceren duidelijk en zonder verrassingen achteraf.

Als je eenmaal hebt besloten een financial lease of autoverzekering af te sluiten:

 • Wij kunnen voor je bemiddelen. Wij bemiddelen voor meerdere financieringsmaatschappijen. Wil je weten welke maatschappijen dit zijn, dan kun je gerust contact met ons opnemen.
 • Wij controleren jouw gegevens.
 • Wij controleren of de overeenkomst die je via bemiddeling van ons ontvangt, ook overeenkomt met de aanvraag.
 • Wij helpen je bij het oversluiten en of opzeggen van bestaande financieringen en verzekeringen indien noodzakelijk.

Wat verwachten wij van jou?
Alle informatie die je ons geeft, moet juist en volledig zijn. Onjuiste of onvolledige informatie kan ervoor zorgen dat de aangevraagde financial lease of autoverzekering wordt afgewezen. Wij vragen je eventuele wijzigingen tijdens de looptijd van het product aan ons door te geven indien deze informatie ook daadwerkelijk relevant is voor het lopende contract. Denk hierbij aan:

 • Verhuizing
 • Wijziging rekeningnummer (in verband met de automatische incasso)
 • Overlijden
 • Wijziging van burgerlijke staat

Daarnaast verzoeken wij je alle (e-mail)berichten en stukken die je van ons ontvangt, te controleren en onjuistheden zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Onze producten

Financial lease
Een financial lease is een vorm van financiering als je een nieuwe auto wilt kopen. Financial Lease For You bemiddelt alleen in financial lease voor de aanschaf van je bedrijfsauto.  

Goedkeuring op Financial Lease aanbieding
Wanneer je van ons een goedkeuring ontvangt op een Financial Lease offerte is deze geldig tot 30 dagen na dagtekening en onder voorbehoud van mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in acceptatie door de financier. 

Autoverzekeringen
Een schadeverzekering is een verzekering om je geheel of gedeeltelijk schadeloos te stellen bij het zich voordoen van een verzekerd risico. Financial Lease For You bemiddelt in autoverzekeringen.

Hoe worden wij beloond?
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denk maar aan salarissen, huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten dekken wij af doordat wij een beloning van de geldverstrekker of verzekeringsmaatschappij ontvangen. Betreft het een verzekering voor een auto, dan ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij een percentage van de jaarpremie als provisie.

Adviesvrij
Ons kantoor heeft volledige “adviesvrijheid”. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele (productie)verplichting hebben met verzekeraars, banken en/of andere financiële instellingen.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de producten die verzekeringsmaatschappijen voeren. Wij bepalen zelf wie dat zijn en zijn dus volledig vrij en onafhankelijk in onze advisering. 

Interne beloningsbeleid Financial Lease For You
De Autoriteit Financiële Markten AFM en De Nederlandsche Bank DNB hebben richtlijnen opgesteld voor een beheerst beloningsbeleid voor medewerkers van financiële instellingen. Deze richtlijnen gelden onder andere voor medewerkers, managers en directeuren van banken, verzekeraars en assurantiekantoren. Deze richtlijnen zijn per 1 januari 2011 opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit heeft tot gevolg dat het interne beloningssysteem binnen bedrijven onder toezicht valt van de AFM.

Hiermee willen de AFM en DNB de volgende doelen nastreven:

 • Zorgen voor integere bedrijven in de financiële dienstverlening. Dit zijn bedrijven die niet te risicovolle producten willen verkopen aan hun relaties.
 • Zorgen voor solide bedrijven in de financiële dienstverlening die niet sneller willen groeien dan zij aankunnen.
 • Zorgen voor bedrijven die een zorgvuldige behandeling en het belang van de relatie voorop stellen.

Het doel van de nieuwe richtlijnen is dat onder andere assurantiekantoren ervoor moeten zorgen en kunnen aantonen dat zij hun medewerkers aansturen op integer, solide en klantgericht handelen. En dat de beloning – in welke vorm dan ook – integer, solide en klantgericht handelen niet in de weg mag staan. Financial Lease For You heeft zich volledig aan deze richtlijnen geconformeerd, overigens al voor dat deze richtlijnen in de wet werden opgenomen. Om te zorgen dat de medewerkers van Financial Lease For You integer, solide, klantgericht en niet provisie gedreven handelen, heeft Financial Lease For You een beloningsbeleid dat uitsluitend bestaat uit een vaste beloning/salariëring en geen provisie afhankelijke beloning.

Heb je een klacht?
Uiteraard doen wij ons best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer je niet tevreden bent, vragen wij je ons direct te informeren. Wij doen ons uiterste best om je klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Onder “klacht” verstaan wij: Alle  uitingen van derden die betrekking hebben op een negatieve beleving ten aanzien van de door Financial Lease For You geleverde diensten en/of producten, of die betrekking hebben op de werkwijze van Financial Lease For You ten opzichte van derden. Na ontvangst van een klacht, zal Financial Lease For You binnen 2 werkdagen bevestigen dat de klacht is ontvangen en uiterlijk binnen 14 dagen volgt een inhoudelijke reactie op de klacht. Lees meer over het melden van een klacht op onze website.

Vind je dat er niet adequaat is gereageerd op je klacht, of wil je je klacht voorleggen aan een officieel klachteninstituut, wend je dan tot:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Telefoon: 0900 3552248
E-mail   : consumenten@kifid.nl
www.kifid.nl

Privacyverklaring
Wij vinden het belangrijk dat je gegevens bij ons veilig zijn en verwijderen alle gegevens die niet meer nodig zijn uit ons dossier na totstandkoming van een contract. Lees meer in onze privacyverklaring op onze website hoe wij met je gegevens omgaan.

Leusden, mei 2018